Page 1 - MTUD nr. 2 2020
P. 1

Marineforeningen

        TIDSSKRIFTET ”UNDER DANNEBROG” - MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING

                      APRIL 2020 I NR. 2 I 108. ÅRGANG


     TILLÆG: FLÅDENS OFFICERS-
     UNIFORMER GENNEM 500 ÅR       OFFICERS
                        F L Å D ENS
                        OFFICERS
                       UNIFORMER
                       UNIFORMER

                        G E NNE M 5 0 0 Å R
                        Tegninger: Stig Ragnvald Stjernvik
                         Tekst: Hans Christian Bjerg
     SENDEMANDSMØDET ER FLYTTET
     TIL DEN 19. SEPTEMBER 2020

     DET BLÅ OG DET MARITIME DANMARK HAR
     DET GODT I FREDERIKSHAVN KOMMUNE


     KONGESKIBET DANNEBROG ER EN
     SUCCESRIG PLATFORM FOR HVERVNING
     AF PERSONEL TIL SØVÆRNET

     INFORMATIONSCENTERET I KASTELLET


     KOMMENTAR: FREGATTEN JYLLAND
     – NU OG I FREMTIDEN     På baggrund af vigende besøgstal har bestyrelsen for DSI Fregatten JYLLAND besluttet sig for at iværksætte en revitalise-
    ring af institutionen gennem en ny strategi. Revitaliseringen vil ske med respekt for institutionens mission skitseret i 1979 og
    dermed fregattens historiske funktion som kulturarv. Strategiplanen for 2018-2025 går under titlen Rethink Fregatten Jylland:
    vi gentænker konceptet Fregatten JYLLAND med det formål at udvide skibets funktion, så det kan mere end at formidle kultur-
    historie                                           (Foto: Per Bille)
   1   2   3   4   5   6