Optagelsesblanket

Print blanket
Print blanketten og udfyld den.

Eller klik på de mørke felter, udfyld blanketten og print.
Marineforeningens afdeling
Fulde navn
Nøjagtig adresse
Postnummer og by
Fødselsdag og -år
Telefon
Email
Gjort tjeneste ved Søværnet

Indkaldelseår

Tjenestested

Andet (sæt kryds)

Marinehjemmeværnet

Handelsflåden

Erhvervsfisker

Forsvaret

Øvrige

Hvor har du tidligere været medlem af Marineforeningen?

Afdeling

Fra år

Til år

Står du i restance?

Proponent
Hv.nr:

Navn:

Underskrift:
Det bekræftes, at nævnte ansøger opfylder de i vedtægternes § 5 anførte optagelseskriterier: Ansøger:
Dato: Afdelingsformand: Dato: Underskrift:

Reserveret Marineforeningens landskontor

Ovennævnte ansøger er optaget i Marineforeningen medHovednummer: Lokalnummer (udfyldes af afdelingen): Oprettet i medlemskartotek den:

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk