Medlemskab

Danmarks Marineforening støtter op om vort Søværn og "Det blå Danmark", og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til lands og til søs.
 
Som medlemmer af foreningens  afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
 
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet (*)

eller

2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden (**) og dermed beslægtede erhverv.
 
*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.
 
**) Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk