DSM

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd består af landsformænd/præsidenter for:

  • Danske Soldaterforeningers Landsraad
  • Danmarks Marineforening 
  • Flyvevåbnets Soldaterforening
  • De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber

På vegne af de nævnte soldater- og marineforeninger har DSM til formål

at varetage soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsvarets øverste ledelse og andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret,

at engagere sig i forhold, der relaterer til det danske Forsvar, til dels i samarbejde med Folk og Forsvar,

at gennemføre udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold etc.

Derudover koordinerer Fællesrådet større fællesarrangementer, hvori deltager hele soldaterforeningsbevægelsen, og endelig er Fællesrådet det ledende bindeled til landets regionale soldatersamvirker og medvirker aktivt til at udbygge disse. 

Formand for Fællesrådet er p.t. præsidenten for Forsvarsbrødrene: Brigadegeneral Karl Erik Nielsen.

Link til DSM's hjemmeside: http://www.dsm-soldat.dk/

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk