Jubilarstævner

Jubilarstævne 2009 kopi

På Søværnets vegne arrangerer Marineforeningen hvert år et JUBILARSTÆVNE på Holmen til minde om indkaldelsen til Søværnet, og stævnet finder altid sted på den søndag i august måned, der ligger nærmest den 29.
 
Her mødes 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- og 75-års jubilarer, og programmet består af kranselægning ved mindestenen for Søværnets faldne den 29. august 1943, sammenkomst i Officersskolens smukke aula, samt - ikke mindst - skafning med sild og biksemad - alt i et kammeratligt samvær med "gamle" orlogskammerater.
 
Deltagelse i Marineforeningens jubilarstævner er IKKE betinget af medlemsskab, og ikke-jubilarer blandt foreningensmedlemmer kan også tilmelde sig - dog har jubilarer fortrinsret.

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk