Bæredygtig krydstogtkonference afholdes den 7. maj i København

Nordeuropas første internationale krydstogtkonference finder den 7. maj 2019 sted på Langelinje Pavillonen i København. Her drøfter fagfolk fra hele krydstogtindustrien mulighederne for at nedbringe luftforurening og trængsel i byerne i Østersøregionen. Det oplyser Cruise Baltic i en pressemeddelelse. 

 Konferencen stiller skarpt på Østersøregionen som bæredygtig destination og er et samarbejde mellem Cruise Baltic, Copenhagen Malmö Port, Københavns Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet. - Det er centralt for den grønne omstilling, at vi får skabt nogle miljømæssige og bæredygtige rammer, der kan rumme krydstogtturismen og lukke ned for den forurening, der lige nu følger med skibene ind i de danske havne og videre ud i byerne. Derfor ser vi frem til, at vi i fælleskab får drøftet de løsninger, der kan virke på den korte bane samt lagt en mere bæredygtig linje for krydstogtindustrien,” siger miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.


Konferencen bliver et ambitiøst kick-off for at sætte bæredygtighed på agendaen inden for krydstogtsindustrien og samler over 100 fagfolk fra rederier, havne, destinationer, universiteter, ingeniør- og forskningsenheder fra hele verden. - Københavnerne skal kunne trække vejret uden at bekymre sig om luftforurening. Derfor sætter vi ind over for forureningen fra krydstogtskibe, der lægger til kaj i byen. Vi har netop afsat penge til at projektere et landstrømanlæg i Nordhavn og til at finde en model for, hvordan vi kan få landstrøm på Langelinie. Her spiller internationalt samarbejde en afgørende rolle. For jo flere havne, der tilbyder landstrøm i regionen, jo flere ’grønne’ skibe kan vi tiltrække,” siger overborgmester i København, Frank Jensen.


Med konferencen ønsker Cruise Baltic at sætte skub i processen med at gøre København og resten af Østersøregionen til verdens mest bæredygtige krydstogtdestination. Programmet sætter blandt andet fokus på luftforurening og trængsel i byerne. Konferencen er samtidig startskuddet for Miljø- og Fødevareministerietsinternationale projekt om mindre luftforurening ved kajen fra krydstogtsskibe i Østersøregionen. Projektet løberfra 2019 til og med 2022. - Det er et vigtigt slag for miljøet, vi nu slår med konferencen, og vi gør det, fordi ingen er mere opsat på at løse problematikken, end krydstogtindustrien selv. Derfor vil landstrøm være et centralt tema på konferencen, der blandt andet belyser erfaringerne med landstrømsanlæg fra Kristiansand Havn. Vi stiller også skarpt på  ansporten af de mange krydstogtturister mellem skib og by, for også her kan der findes grønnere løsninger.siger direktør i Cruise Baltic, Claus Bødker.


Cruise Baltic blev stiftet i 2004 som et netværk af 12 krydstogtdestinationer i Østersøregionen. Siden er netværket
vokset og tæller i dag 29 destinationer.

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk