William Wains 200-års dag markeres den 31. marts på Holmens Kirkegård i København.

Marinehistorisk Selskab, Holmens Kirke, Maskinmestrenes Forening og Danmarks Marineforening har besluttet i fællesskab at arrangere en markering af William Wains 200-års dag, søndag den 31. marts 2019 kl. 14:00 på Holmens Kirkegård i København.


Arrangørerne har inviteret en række personer med relationer til William Wains imponerende virke i Danmark, herunder ledende repræsentanter fra Søværnet og tidligere chefer for Søværnets Materielkommando m.fl. til denne markering ved familiegravstedet, ligesom efterkommere af Wain, som det er lykkedes at finde, også er inviteret.

William Wain (1819-82) stammede fra Bolton i England, men hans livsgerning er i dag særligt kendt fra hans meget store indsats i Danmark, dels ved Orlogsværftet (OLV) og dels som partner i det verdensomspændende danske skibsværft ’Burmeister & Wain’.
Årsagen til initiativet er derfor ikke mindst, at William Wain var en overordentlig fremtrædende underdirektør på OLV i den epoke, hvor Orlogsflåden gik fra sejl til dampdrift.
Wains indsats for Søværnet og for international skibsfart kan næppe overvurderes, - historien om Wain er kendt i vide kredse.

En mindetavle over Wain er opsat i Holmens Kirkes Kapelsal. Wain fik dansk indfødsret i 1858 og blev i 1862, med tillagt grad som kaptajnløjtnant, underdirektør ved OLV. I 1879 blev Wain tildelt Kommandørkorset af Dannebrogordenen.

Alt i alt er det arrangørernes opfattelse, at Wains indsats og minde passende bør markeres på hans 200-års dag ved en højtidelighed på kirkegården, fulgt af en lille sammenkomst. Højtideligholdelsen omfatter:

- Velkomst v/ formanden for Marinehistorisk Selskab, kommandør Gustav Lang
- Fællessalme: ’Den signede dag’
- Tale over William Wain
- Kranselægninger (5 kranse)
- Sørgemarch v/ Søværnets Tamburkorps
- Bøn og velsignelse v/ Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
- Fællessalme: ’Altid frejdig…’
- Afslutning ved gravstedet
- Sammenkomst

Flag fra Danmarks Marineforening medvirker.

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk