Mindeankerpris til dansk og norsk søkadet

Fredag eftermiddag den 8. marts bød den norske ambassadør Aud Kolberg velkommen til en række danske søofficerer og civile. Anledningen var tildeling af Mindeankerprisen 2019 til de 2 søkadetter Amalie Rye fra det norske Sjøforsvaret og Malthe Stentoft fra det danske Søværn. Priserne blev overrakt af chef Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen. Mindeankerprisen - der består af en træopsats med et skibsur og et barometer - er stiftet i 1983 og første gang uddelt i 1985 på initiativ af thyboen Bendt Fogh og hans norske hustru Edith Fogh fra Kristiansand. Prismodtagerne bliver udpeget af kollegaerne fra de to landes søofficersskoler og tildeles søkadetter, der har udvist flid, saglighed, initiativ og kammeratlige egenskaber. (Kilde: Kontreadmiral Torben Mikkelsen Søværnskommandoen og Nordjyske Medier)   

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk