Page 1 - MTUD nr. 4 2019
P. 1

Marineforeningen
           TIDSSKRIFTET ”UNDER DANNEBROG” - MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING
                                         AUGUST 2019 I NR. 4 I 107. ÅRGANG     TEMA: MAST OG NORTHERN
     COASTS 2019

     NY INTERNATIONAL AMBASSADØR
     FOR SEA WAR MUSEUM JUTLAND


     RIBE MARINEFORENING ER NU
     MEDLEM AF 100 ÅRS KLUBBEN


     VORDINGBORG MARINEFORENING
     ER EN AFDELING MED KANT


     FLÅDESTATIONERNE I KORSØR
     OG FREDERIKSHAVN INVITERER
     TIL ÅBENT HUS
     Støtteskibet ABSALON affyrer et HARPOON-missil under den avancerede våbenflådeøvelse MJØLNER anno 2018.
      Øvelsen afholdes hvert andet år i nordnorske farvande og har deltagelse af flådefartøjer fra en række lande.
                           (Foto: Søværnet)
   1   2   3   4   5   6