Page 9 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 9

LÆSERBREV
                                          Fjern


                                  forsvarsforbeholdet       DIN ØL                        Af Ole Pygh Wilche, medlem af Stevns Marineforening       DIN SMAG                      Hvor paradoksalt det end måtte lyde, kan Donald Trump
                                 blive den amerikanske præsident, der forårsager en ophæ-
                                 velse af det danske forsvarsforbehold. Sagen er, at han har
                                 gjort det klart, at NATO-landene ikke skal forvente, at USA
                                 tager teten i tilfælde af krig, og samtidig har han udtrykt sin
                                 utilfredshed med, at vi ikke bruger 2% af BNP på vores for-
                                 svar.


                                 Mine erfaringer, fra de 15 år jeg boede i USA, fortæller mig,
                                 at Trump spiller en trumf. Det er ganske simpelt sådan, at
                                 amerikanerne er godt og grundigt trætte af Europa, fordi
                                 splid og kævl altid ender i en krig, hvor det i sidste ende er
                                 Amerika, der skal tage slæbet. Det var tilfældet i de to ver-
                                 denskrige, hvor tabene på amerikansk side var så store, at
                                 de huskes den dag i dag. Dermed er der risiko for, at USA
                                 under Trump vil isolere sig, sådan som det var tilfældet i
                                 mellemkrigstiden.

                                 Sker dette, er Danmark nødt til at tage stilling. Ganske vist
                                 har vi for at tækkes USA i nyere tid deltaget i farlige og kon-
                                 troversielle krige i Iran og Afghanistan, men forsvarsforbe-
                                 holdet gør, at vi ikke deltager i europæisk sammenhæng.
                                 Det giver absolut ingen mening. Navnlig ikke i en tid, hvor
                                 USA i mindre grad er klar til at garantere Europas sikkerhed.
                                 Så bør vi selv træde til, og det er derfor naturligt, at EU skal
                                 spille en rolle, idet det først og fremmest må være sådan, at
                                 vi kan forsvare os selv.

                                 Samtidig er det sådan, at selv om Danmark bruger 2% af
                                 BNP på fremtidens forsvar, er landet så lille, at vi ikke kan
                                 opnå de samme rabatter, som USA kan, når der købes ind
                                 til forsvaret. Dette ville være muligt, hvis vi samarbejdede
                                 med EU. Nu har Danmark ikke just en tradition for at få mest
                                 muligt for pengene, men der er dog et økonomisk perspektiv
                                 i at fjerne forsvarsforbeholdet.
        BRYGGET MED STOLTHED & ÆRE
                                 Kort sagt: som det ser ud, kan Trump blive den, der tvin-
                                 ger regeringen til at tage stilling til, hvorvidt Danmark fort-
        Forespørgsel vedr. levering af øl og vand    sat skal være en amerikansk vasalstat eller en aktiv deltager
        Kontakt A/S Bryggeriet Vestfyen på 6471 1041 eller i et samlet Europa.
         send en mail til Morten Kabel på mk@bvmail.dk

                                               f for SØVÆRN og SØFART | 9or SØVÆRN og SØFART | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14