Page 7 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 7

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET     Marinehjemmeværnets MIF-M er på vej


     EN RÅKOLD DAG I DECEMBER BLEV ET
     FORSLAG TIL MARINEHJEMMEVÆRNETS
     KOMMENDE FARTØJER PRÆSENTERET
     FOR INTERESSEREDE PÅ SLIPSHAVN.

     Af Jane Noesgaard Larsen og Bjarne Olsen -
     MHV FST (Tilpasset af Red.)

     Det var rigtig køligt og blæsende på Slipshavn,
     men det hindrede bestemt ikke et større antal
     besøgende i at hilse på et af skibene, der indgår
     som et delprojekt i det nye forsvarsforlig. Et af
     initiativerne handler om fornyelse af fartøjerne
     i Marinehjemmeværnets flåde, herunder den
     krævede kapacitet for at kunne dække de opga-
     ver, der stilles Marinehjemmeværnet af Forsvaret.
                        Den tidligere lodsbåd fra DanPilot tilpasses Marinehjemmeværnets behov.
     MIF-M
     (MARITIMT INDSATS´-FARTØJ-MEDIUM)
     Et bud på et muligt fartøj er netop MIF-M, som
     pt. er ved at blive indkøbt til en forsøgsperiode
     på 2 år. Oprindeligt var tanken at lease fartø-
     jerne, men en helhedsvurdering af økonomien,
     hvor leasingydelse og evt. salgspris er inddra-
     get i budgetoverblikket, har vist, at det er mere
     rentabelt og bedre i praksis at indkøbe de 3
     fartøjer, som er med i projektet. Forventningen
     er, at der kan afholdes navngivningsceremonier
     for fartøjerne i april 2019.

     FARTØJERNE ER TIDLIGERE
     LODSBÅDE FRA DANPILOT OG HAR
     FØLGENDE BASISDATA:
     • L×B: 13,9×4,7 m
     • Dybgang: 1,35 m
     • Motorer: 2×500 hk Volvo Penta
     • Besætning: 4-6 personer (redningsmidler til
      8) med minimum følgende funktioner: NAV
      III (MIF-fører), NAV II, MOPA og dæksgast  Vue over styrehuset i et Maritimt Indsats-Fartøj-Medium (MIF-M).  (Foto Ole Friis)
     • Aktionsradius: 24 timer (fuld kraft)
     • Hastighed: ca. 21 knob     • Der monteres 2 gange 8-mands rednings- De mange fremmødte på Slipshavn fik en kold
                       flåder (nuværende er 2 gange 4-mands) oplevelse udenfor, men en varm velkomst af
     FORELØBIGE ÆNDRINGER       • Lodstrappen foran fjernes    Marinehjemmeværnets udsendte sagsbehand-
     I første omgang er følgende ændringer på tale  • Der fjernes en køje (underkøje) til opsætning  ler Claus Henning Jensen Grell og sektionschef
     til de 3 MIF-M-fartøjer:      af stores-kapacitet til redningsmidler m.m. Klaus Rehkopff. Begge trodsede kulden og
     • Fartøjerne skal males grå    • Der tilføjes en elkedel, så der kan laves kaffe  svarede på utallige spørgsmål fra de nysgerrige
     • Der opsættes alm. søgelænder hele vejen  og evt. nudler m.m., der kan laves med ko- og engagerede fremmødte.
      rundt               gende vand.
     • I stævnen placeres en affutage til let maskin-
      gevær (LMG), forberedt til tungt maskinge-
      vær (TMG)
                                               for SØVÆRN og SØFART | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12