Page 6 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 6

DET SKER

     LØRDAG DEN 16. OG SØNDAG DEN 17. MARTS 2019:    LØRDAG DEN 18. MAJ 2019:
     Danmarks Marineforenings Skyttelav afholder Landsskytte-  Danmarks Marineforening afholder Sendemandsmøde i Ran-
     stævne i EFI-Hallen i Esbjerg. Se udførligt program på Dan- ders.
     marks Marineforenings site: forside/Medlem/Skyttelav.
                               LØRDAG DEN 15. JUNI 2019:
     LØRDAG DEN 4. MAJ 2019:               Blandt Danmarks-Samfundet mange tiltag i forbindelse med
     Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer  Dannebrogs 800-års jubilæum indgår blandt andet et stort Flag-
     fra lørdag den 4. til fredag den 10. maj 2019 læserrejse num- arrangement i København. Flag og faner fra hele landet føres fra
     mer 31. Rejsens hoveddestination er Bodensøen. Som vanligt er  Den Kongelige Livgardes Kaserne ved Rosenborg Slot gennem
     dagene spækket med en række militærhistoriske og kulturelle  det indre København til opstilling på Rådhuspladsen, hvor der er
     oplevelser, når vi under turen besøger Tyskland, Østrig, Liech- tilrettelagt et omfattende arrangement.
     tenstein og Schweiz.

                TJEK ARRANGEMENTERNE I DE LOKALE MEDIER SAMT HJEMMESIDER


     APROPOS               Ubåden SPRINGEREN er i dag museumsenhed på SPRINGEREN - Maritim Oplevelsescenter i Aalborg.

     … EFTERLYSNING: Tilbage i 2013 fik tidligere skibselektriker Jens Preben Ambrosen til opgave at arrangere årlige træf for
     tidligere orlogsgaster fra ubådene. Efterfølgende har marinehuset og Aalborg Marineforening lagt lokaler og forplejning til
     eventen, der efterhånden samler omkring 30 personer. I år forlægges træffet til lokalerne i SPRINGEREN - Maritimt Oplevel-
     sescenter, der ligger vis-a-vis marinehuset. Jens Preben Ambrosen vil gerne, om flere vil være med til arrangementet. Så
     fra denne plads skal der lyde en opfordring til tidligere ubådsfolk om at sætte kryds i kalenderen lørdag den 27. april 2019 kl.
     11.00 og efterfølgende tjekke yderligere oplysninger på Facebook/u_bådstræf eller henvende sig til arrangørerne på mail:
     jepram@hotmail.dk eller alternativ på telefon 22 26 33 38…

     … EFTERLYSNING:I forbindelse med Jubilarstævnet 2019 kunne Bendt Lund-Nielsen godt tænke sig at komme i kontakt
     med de tidligere VP-gaster årgang januar 1959, der efterfølgende fik tjeneste om bord i depotskibet A563 HJÆLPEREN. Det
     drejer sig specifikt om de besætningsmedlemmer, der var med, da HJÆLPEREN blev påsejlet af en finsk coaster i Kronløbet
     ud for København Havn. Bendt Lund-Nielsen kan kontaktes på telefon 55 81 54 09 eller på mail bendtlund@mail.dk...

     …EFTERLYSNING: Lokalhistorikeren Bente Krarup Rytter planlægger efter et tip fra Anker Hansen fra Lemvig at fortælle lo-
     kalhistorien i bogform om lemvigdrengen kaptajn Rønberg, der blandt andet deltog i den russiske-japanske krig 1904-1905.
     I den forbindelse efterlyses en russisk marinedaggert, der sammen med bæltet og skeden var udstillet på Lemvig Museum.
     Daggerten er et klenodie, som museet gerne ser kommer tilbage. Den er af samme format som ældre danske marinedag-
     gerter, men med en metalknop for enden af skæftet og med gravering på klingen. Jysk-Fynske Mediers dagblad i byen,
     Folkebladet Lemvig, bragte i juni 2017 en efterlysning uden held. Så hvis nogen af læserne af Marineforeningen Tidsskriftet
     ”Under Dannebrog” kender noget til den russiske daggert eller tilfældigvis finder den i deres gemmer, er de meget velkom-
     ne til at kontakte Anker Hansen på telefon 97 28 36 35…


     6 | for SØVÆRN og SØFART or SØVÆRN og SØFART
     6 | f
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11