Page 4 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 4

PERSONALIA

      SVENDBORG SØFARTSSKOLE
     Orlogskaptajn Kristoffer Kruuse er den 1. de- Søværnet. Tiltrådte samme dato stillingen som  leder efter chefsergent Bjarne Dunk Petersen,
     cember 2018 udnævnt til kommandørkaptajn i  chef for Kapacitetsdivisionen, Søværnskom- der samtid med stillingen som sagsbehandler
     Søværnet. Tiltrådte samme dato som Chef for  mandoen.        ved Søværnets Skole Stab i midten af juni 2018
     Sundheds- og Sanitetsuddannelse ved Forsva-             blev indsat som midlertidig leder af Søværnets
     rets Sundhedstjeneste.      Seniorsergent James Jensen tiltræder medio  Tamburkorps.
                      februar 2019 stillingen som leder af Søværnets
     Orlogskaptajn John Michael Nielsen er den 1.  Tamburkorps. Han afløser oversergent Trine
     december 2018 udnævnt til kommandørkap- Hainer Madsen fra Flådestation Korsør, der fra
     tajn i Søværnet. Tiltrådte samme dato som  ultimo november 2018 har været midlertidig
     Stabschef ved Søværnets Operative Logistiske
     Støttecenter.

                        Effekter fra Marineforeningens slopkiste
     Stab og elever fra Svendborg Søfartsskoles
     translokation for ubefarne skibsassistenter den
     20. december 2018 er her foreviget i skole-
     gården. De nyuddannede ubefarne skibsassi-
     stenter er: Mark Andresen. Jonas Baumgarte,
     Simon Elmvang Beekhuijzen, Benjamin Birk-
     holm, Jonas Bjerril, Simon Baunbæk Espersen,
     Steen Wieczorek Fønns, Ronni Lasse Haas,
     Nicolai Rohde Jensen, Søren Mathias Abel
     Nielsen, Nicolaj Chaigneau Jacobsen, Tommy               Nyhed
     Holst, Jógvan Gordon Johannesen, Jonas En-
     gel Damkjær Jønsson, Kenn Jørgensen, Niclas              Vandtæt forret
     Wessel Jørgensen, Lauritz Nørgaard Knudsen,              vinterjakke med
     Carl Christian Duckert Drewsen, Jónsvein                hætte, ærmevindfang
     Gundal Magnussen, Micheelle Liv Micheel-                og store lommer.
     sen, Asbjørn Morell, Rasmus Sørensen Møller,              Leveres i størrelserne:
     Sofus Mads Møller, Marc Arendt Vejler Nielsen,
     Nicolaj Roy Jessen, Michel De La Motte Nør-              S, M, L, XL,
     fjand, Oliver Matias Ovesen, Jonas Emil Bruhn             2XL,3XL og 4XL.
     Petersen, Søren Bonnick Petersen, Kasper
     Mainhardt Rendbæk, Mads Stangerup, Oliver
     Pfeiffer Sørensen, Søren Skriver Worsøe, Fre-
     derik Damgaard Balle og Peter Hviid Pedersen.

     Kommandørkaptajn Claus Lundholm Andersen  Danmarks Marineforening
     er den 1. januar 2019 udnævnt til kommandør i


     4 | for SØVÆRN og SØFART
   1   2   3   4   5   6   7   8   9