Page 1 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 1

Marineforeningen
           TIDSSKRIFTET ”UNDER DANNEBROG” - MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING
                                        FEBRUAR 2019 I NR. 1 I 106. ÅRGANG


     TEMA: 60 ÅR EFTER
     ”HANS HEDTOFT” FORLIS


     SAMMENTØMREDE LOKALAFDELINGER
     MED FORSKELLIGE KARAKTERISTIKA


     DOBBELT JUBILÆUM I
     VORDINGBORG


     KOMMENTAR:
     TURISTER ER TROLØSE
      Inspektionsskibene af HVIDBJØRNEN-klassen var allerede på tegnebrættet, da Grønlandsskibet M/S ”Hans
    Hedtoft” forliste den 30. januar 1959. Men bygningen af de fire enheder blev fremskyndet som følge af katastrofen
    og Vedel-udvalgets anbefalinger. Godkendelsen kom i september 1960, og HVIDBJØRNEN kunne allerede indgå
    i flådens tal den 15. december 1962. De tre øvrige enheder, VÆDDEREN, FYLLA og INGOLF, fulgte efter i løbet af
    1963. Her er F351 FYLLA omkring år 1972 på vej ind i Arsuk Fjorden.       (Foto: Forsvarsgalleriet.dk)
   1   2   3   4   5   6