Skagen Havn udvides yderligere

Ifølge fagmediet Søfart har Skagen Havn nu sendt etape tre af havnens planlagte udvidelse i EU-udbud. Det nye projekt omfatter rundt 1.000 meter ny kaj, uddybning af havneindsejlingen samt eksisterende bassiner. Hertil kommer nye landarealer. Søfart citerer adm. direktør Skagen Havn Willy B. Hansen for i en pressemeddelelse at oplyse, at processen frem mod den nye udvidelse nu er sat i gang, og at ledelsen ser frem til. at modtage og gennemse de bydendes materialer. Den seneste udvidelse forventes færdig ultimo seopember 2020