Lastbiltrafikken Sjælland-Skåne via færger er i en positiv udvikling

Ifølge fagmediet Søfart har godstrafikken over Øresund på færgerne mellem Helsingør og Helsingborg oplevet en kraftig vækst i anden kvartal 2018. Stadig flere lastbiler foretrækker færgen frem for broen over Øresund. Det fremgår af nye tal fra HH Ferries Group, som i andet kvartal kan melde om kraftig fremgang i antallet af overførte lastbiler over sundet. Ifølge rederiet steg antallet af overførte lastbiler i andet kvartal med godt 11 pct. til 121.000 fra 109.000 i 2017. Godsmængden voksede tilsvarende til 1.389.000 tons fra 1.255.000 tons året før. Antallet af afgange udgjorde 12.600, hvilket var en lille stigning i forhold til andet kvartal 2017. (Kilde: Søfart)