Arktisk Kommando støtter landsdækkende forskningsprojekt i Grønland.

Under Inspektionsfartøjet P 570 KNUD RASMUSSEN´s sommerpatrulje i de nordlige områder på vestkysten af Grønland var Prof. Anne Merrild Hansen med. Anne Merrild Hansen interviewer folk på bostederne i Nordgrønland i forbindelse med et landsdækkende forskningsprojekt, som skal afdække lokale holdninger til råstofindustri og til områdernes udvikling generelt. Overalt har fortællerlysten været stor, og flere steder er der blevet inviteret til kaffemik.

I bygden Savissivik var det til gengæld besætningen på KNUD RASMUSSEN, der bød de 59 indbygger om bord, så de kunne gennemgå skibet. Til stor glæde for især børnene blev der efter rundvisningen budt på sodavand og chips. (Kilde: Søværnet og Arktisk Kommando)

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk