Et stærkt Søværn gavner forholdet til USA

Den 26. og 27. juni 2018 besøgte den amerikanske Chief of Naval Operations, admiral John Richardson det danske Forsvar. Det skriver Forsvarskommandoen på deres site.

Under John Richardsons besøg var han blandt andet ude at sejle med patruljefartøjet P 525 ROTA sammen med chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen.

Turen var planlagt som og blev gennemført af en kadet fra Søværnets Officersskole som blindsejlads (udelukkende vha radarer og elektronik) og gik gennem Københavns Havn, under Øresundsbroen og sluttede i Dragør Havn.

Formålet med admiralens besøg var blandt andet at tale om samarbejdet mellem det amerikanske og det danske Søværn nu og i fremtiden. Her understregede Richardson, at samarbejdet mellem den amerikanske og danske flåde forstærkes fremover. US-admiralen fremhævede især betydningen af Søværnets fremtidige anti-ubåds-kapaciteter og missiler på fregatterne, og ikke mindst Danmarks tilstedeværelse i Nordatlanten. (Kilde: Emma Kirketerp / Værnsfælles Forsvarskommando.)

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk