Norsk værft skal bygge kystvagtsskibe til Sjøforsvaret.

Det norske Forsvarsmateriell (i Danmark: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) skrev den 25. juni 2018 kontrakt med det norske værft Vard Langsted om levering af 3 helikopterbærende kystvagtsskibe som afløsning for de nuværende enheder i NORDKAPP-KLASSEN der blev taget i brug i begyndelsen af 1980erne. Den totale omkostningsramme er på 6,8 mia. N-KR. Direktør i Forsvarsmateriell Mette Sørfondedn siger i en pressemeddelelse fra Sjøforsvaret, - At det af hensyn til Forsvarets behov for forsyningssikkerhed og beredskab blev besluttet at kun norske værfter kunne deltage i konkurrencen. Den norske Kystvagt består i dag af 13 fartøjer hvoraf de 4 er helikopterbærende. Kystvagten, der er en afdeling i Sjøforsvaret, opererer i hele Norges maritime interesseområde inklusive Arktiske farvande. Det forventes, at det første skib bliver leveret allerede i 2022. (Kilde: Sjøforsvaret).