Velkomponeret Sendemandsmøde

Selv et lidt ustabilt forårsvejr artede sig på bedste vis, da Danmarks Marineforening med Køge Marineforening som vært afholdt Sendemandsmødearrangement nummer 106.

Fakta og noter fra Sendemandsmødet 2018 i Køge:


• Årsberetning 2017 kan læses på sitet marineforeningen.dk/organisation/sendemandsmøder.
• Referatet fra Sendemandsmødet 2018 lægges snarest op samme sted.
• 54 af Danmarks Marineforenings 75 afdelinger deltog med i alt 159 sendemænd.
• I alt deltog 200 medlemmer i årets Sendemandsmøde.
• Kurt Flatau blev valgt som dirigent.
• Blandt de 200 deltagere var 5 af de nuværende 7 Æresmedlemmer af Danmarks Marineforening. Det var Jens Ole Løje Jensen, Ib Ketler, Elo Henriksen, Kurt Flatau og Edward Jelen.
• Fremdriftsskruen 2017 for størst nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenestegørende under orlogsflaget, blev for anden år i træk tildelt Struer Marineforening.
• Afdelingsformand Charley Frank Pedersen overdrog sendemandsmødepokalen til afdelingsformand Køge Marineforening John Engskov. Efterfølgende modtog Aalborg Marineforening erindringsbægeret for sendemandsmødet 2017.
• Der blev afsendt telegrammer til Hendes Majestæt Dronningen, Danmarks Marineforenings Æresformand, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, chefen for Marinestaben og chefen for Marinehjemmeværnet.
• Sendemandsmødet 2019 afholdes i Randers. I 2020 skal sendemændene til Svendborg medens Sendemandsmødet i 2021 forlægges til Skagen. I 2022 har marineforeningerne i såvel Horsens som Esbjerg et ønske om at afholde arrangementet.
• Kammerherre, oberst Flemming Rytter formand for Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd deltog sammen med Georg Ferdinandsen vicepræsident Øst De Danske Forsvarsbroderselskaber som eksterne gæster.
• På talerstolen var: John Engskov, Jens Ole Løje Jensen, Kurt Flatau, Ole Julsrud, Flemming Heden Knudsen, Lars Gjættermann, Leif Mortensen, Jan Ruddy Christensen, Per Sloth, Birger Tykskov, Hans Jørgen Westermann, Kurt Verner, Rasmus Lohse, Keld Christensen, Martin Thiris, John Koudal, Niels Arne Hansen og Flemming Rytter.
• Tidligere afdelings- og distriktsformand samt medlem af Danmarks Marineforenings Forretningsudvalg Ole Julsrud Assens blev under sendemandsmødet udnævnt til Æresmedlem af Danmarks Marineforening.

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk