Muslingfiskerne i Limfjorden sikres økonomisk bæredygtighed ved Søstjernefiskeri.

Flere års forsøgsfiskeri og afsøgning af mulighederne for at få økonomi i optag af de store mængder Søstjerner i Limfjorden, har nu båret frugt. Det bliver den vestjyske specialvirksomhed inden for foder, råvarer, gødning, planteværn og såsæd Vestjyllands Andel i Ringkøbing, der gennem selskabet Danish Marine Protein ApS bygger en ny forarbejdningsfabrik i industriområdet Kåstrup i Salling. Fabrikken skal blandt andet forarbejde Søstjerner, så de kan bruges som proteinpulver til brug i dyrefoder.

- Vi har lavet en aftale med muslingefiskerne, der i første omgang sikre dem en fangstafregning, der dækker deres faktiske omkostninger, siger direktør Steen Bitsch Vestjyllands Andel. - Men det ligger også i kortene, at lykkedes det at skabe økonomi i den nye fabrik, kan der på sigt blive tale om en afregning, så optaget og leveringerne kan give overskud til de enkelte fartøjer, uddyber Steen Bitsch.

Danish Marine Protein har i opstartfasen samarbejdet med TripleNines forsøgsanlæg i Esbjerg. Med den nye Søstjernefabrik i Limfjordslandet slipper fiskerne for den lange transport fra den nord- og midtjyske til Esbjerg. Ifølge Steen Bitsch har muslingefiskerne forsikret den nye samarbejdspartner og aftager, at branchen er leveringsdygtige af Søstjerne i så store mængder, at fabrikken får råvarer nok til en daglig produktion.   

Store mængder af Søstjerne har i en årrække været et relativt stort problem for Limfjordens muslingefiskere. De mange Søstjerne udgør en stigende trussel for bestanden af vilde muslinger.  På den baggrund har muslingefiskrene nu sikret sig en win-win situation, der sikre en bæredygtig økonomi i såvel hovedfangsterne som affiskningsfangsten Søstjerner.   

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk