NIELS JUEL er flagskib for NATO flådestyrken SNG1

Den danske fregat F 363 NIELS JUEL er her i første havldel af 2018 under såvel dansk som NATO flag. Dette fordi Danmark har overgivet skibet til NATO, så det nu står under NATO’s kommando sammen med de øvrige fregatter i styrken.

Danmark har kommandoen over styrken i hele 2018. NIELS JUEL er flagskib i første halvdel af 2018, mens støtteskibet L 17 ESBERN SNARE er flagskib i anden halvdel af året. At være flagskib betyder, at kommandøren over NATO-styrken er om bord sammen med sin internationale NATO-stab. (Kilde: Søværnet).

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk