Voldsom trafikpres på Læsøfærgen.

Efterårets trafik på færgeruten mellem Frederikshavn og Læsø holder trit med 2016. Imidlertid er der ikke tilstrækkelig kapacitet på de mest populære rejsedage. Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

I efteråret 2016 blev billetterne til Læsøfærgen første gang sat ned med 50 procent i forbindelse med introduktionen af trafiktal ligestilling. Over en periode på ni uger resulterede det i et trafikspring på hele 32 procent i forhold til den tilsvarende periode året forinden. Nu er trafiktallene for efteråret 2017 opgjort, og de viser ganske bemærkelsesværdigt, at det er lykkedes at holde fast i de høje trafiktal.

Således er der i august, september og oktober overført i alt 26.193 personbiler på ruten, hvilket er 1,4 procent mere end den samme periode i 2016. Vel at mærke uden hjælp fra prisnedsættelserne, der har til hensigt at gøre det lige så billigt at tilbagelægge en kilometer med færge som at tilbagelægge en kilometer på landevejen.

Direktør i Færgeselskabet Læsø Lars Simon Rieks glæder sig over Læsøfærgens vækst, men peger samtidig på, at ruten mangler kapacitet, idet stort set alle afgange på de mest travle tidspunkter har været fuldt booket igennem hele efteråret.  - Det er vældigt positivt, at vi har været i stand til at følge trit med og endda overgå trafiktallene fra 2016. Det fortæller rigtig meget om den voksende interesse, vi oplever for Læsø som turismedestination. Trafiktallene viser dog også, at kapaciteten er brugt op på de tidspunkter, hvor hovedparten af gæsterne ønsker at rejse, hvilket er på fredage og søndage. Det er en situation, som vi ser på med stor alvor, fordi den er hæmmende for turismeudviklingen på Læsø. Turisterne vælger jo andre rejsemål, hvis de oplever problemer med at komme til øen,siger Lars Simon Rieks.

Som følge af kapacitetsproblemerne har kommunalbestyrelsen på Læsø godkendt et analysearbejde med det formål at undersøge muligheden for at erstatte de to nuværende færger med en ny, større og mere moderne færge med den nødvendige kapacitet for ruten. Dette skyldes både de nuværende færgers høje alder, og at de nuværende færger altså ikke er i stand til at følge med den voksende interesse for Læsø, hvilket i sidste ende resulterer i mistet indtjening for øens turismeaktører og dermed Læsø som sådan.

Den næste prisnedsættelse som følge af den politiske ambition om trafiktal ligestilling sker for Læsøfærgens vedkommende pr. 1. januar 2018. Ligeledes har Færgeselskabet Læsø brugt egne midler til at nedbringe priserne yderligere.

Prisnedsættelserne betyder, at læsøboere og øens sommerhusejere får halv pris på færgebilletter i hele 2018, mens turister får færgebilletter til halv pris i 10 af årets 12 måneder med kun højsæsonen som undtagelse.