16. april 2017

Den Nationale Flagdag.

Folk og Sikkerhed har oprettet et site, der har til formål at samle relevante informationer for de enkeltpersoner  og organisationer, der har interesse i at styrke markeringen af denne dag. Danmarks Marineforenings godt 9.000 medlemmer er en del af Folk og Sikkerhed og mange lokalafdelinger er allerede aktiv som tovholder og samarbejdspartner i mange af landets 98 kommuner. Læs hjemmeside på sitet: flagdagen.dk